Hoạt động khuyến công giai đoạn 2011 - 2013 và kế hoạch năm 2014 hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề cho gần 94.000 lao động; hỗ trợ xây dựng 221 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ 142 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng chuyển giao công nghệ, tham gia hội chợ triển lãm trong nước với 5.126 gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ tổ chức 6 hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 25 cụm công nghiệp…
Bên cạnh hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp, hoạt động khuyến công đã góp phần phát triển sản xuất - kinh doanh sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là các sản phẩm phục vụ xuất khẩu như dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ...
Kết quả rà soát hoạt động các cụm công nghiệp (CCN) tại 14 địa phương cho thấy, đã có 1.463 dự án đầu tư vào CCN, giải quyết việc làm cho 56.700 lao động địa phương; góp phần thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN ở địa phương theo định hướng quy hoạch; di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư.

Để thực hiện xây dựng nông thôn mới, Cục CNĐP đề xuất Chính phủ xem xét cơ chế bố trí vốn ngân sách nhà nước hàng năm hoặc cấp vốn thông qua các dự án ODA, vốn vay ưu đãi để đầu tư điện nông thôn. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế để huy động, xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ. Hướng dẫn các địa phương thành lập Ban quản lý chợ, hợp tác xã, DN quản lý chợ nông thôn theo Nghị định 114/2009/NĐ-CP của Chính phủ.