1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động và sử dụng tốt nguồn lực bên ngoài, xây dựng hình ảnh Thái Nguyên hữu nghị, thân thiện, tạo dựng môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại để góp phần cho tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020 và là trung tâm kinh tế văn hóa, y tế, đào tạo của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế đối ngoại lớn của vùng về đa lĩnh vực, ngành nghề; trong đó có một số ngành, lĩnh vực của cả nước như: công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ quốc tế gắn với y tế, đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề kỹ thuật cao và ưu tiên của công tác đối ngoại là các đối tác mạnh nắm giữ công nghệ nguồn, các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới về dịch vụ tài chính, chứng khoán, nông nghiệp, y tế, đào tạo chất lượng quốc tế, khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Tích cực thu hút nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để tăng cường nguồn vốn FDI và ODA cho các dự án trọng điểm, phấn đấu tăng nhanh tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, giàu hàm lượng công nghệ tạo thêm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực mới; hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên và nông sản chưa qua chế biến.

- Mở rộng không gian kinh tế của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra tỉnh ngoài và nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp).

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa; trong đó chú trọng quảng bá rộng rãi hơn về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và nét đặc sắc văn hoá của dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của địa phương; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ du lịch phát triển, nhất là loại hình du lịch văn hoá, du lịch di sản, tiếp tục tạo vị thế với các tỉnh trong vùng và quốc tế.

- Xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế của khu vực Bắc thủ đô Hà Nội, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quốc tế... từng bước đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm hội nghị quốc tế của cả nước.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp về công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống quản lý hoạt động đối ngoại hợp lý.

3. Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng của kinh tế đối ngoại bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 15%; giai đoạn 2016 - 2020 tăng 20%. Trong đó: nguồn ODA giai đoạn: 2011- 2015 là 3.000 tỷ VNĐ, giai đoạn: 2015-2020 là 6.000 tỷ VNĐ; Nguồn FDI: giai đoạn: 2011-2015 là 9.000 tỷ VNĐ; giai đoạn: 2015-2020 là 24.000 tỷ VNĐ; thu hút vốn viện trợ Phi chính phủ từ nước ngoài (NGO) giai đoạn: 2011-2015 tăng 12%/năm, giai đoạn: 2016 - 2020 tăng 10%/năm.

- Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 20%/năm.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 37,5% và đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 55%.

 - Có ít nhất 01 cơ sở đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2015.

- Hợp tác có hiệu quả với 8 - 10 địa phương trên thế giới, tham gia đầy đủ các hoạt động của chính quyền địa phương trong các tổ chức khu vực và quốc tế (hoạt động phi tập trung Việt - Pháp, các địa phương trung tâm vùng…)  

- Thành lập mới và tổ chức hoạt động có hiệu quả từ 5 - 8 hội hữu nghị với các nước để tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư phát triển tại Thái Nguyên.


 

( Chi tiết kế hoạch mời bạn đọc xem tại file đính kèm)


Nguồn: thainguyen.gov.vn