Báo cáo số 116 /BC - UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. ( Toàn văn Báo cáo mời bạn đọc xem tại file đính kèm)

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự