Ngày 15 tháng 12 năm 2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2012. ( Chi tiết mời xem tại file đính kèm)Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự