CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN
Địa chỉ : xã Cao Ngạn - Huyện Đồng Hỷ 
- Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại : 0280 720169
Fax: 0280 720169
Email: ximangcaongan@gmail.com
 
Tổng Giám đốc: KS Nguyễn Mạnh Thắng
 
LĨNH VỰC SẢN XUẤT& KINH DOANH
- Sản xuất và cung ứng các sản phẩm xi măng
 poóc lăng hỗn hợp PCB40 và PCB30 theo tiêu chuẩn VN 6260: 1997
- Nguyên liệu chính : Mua tại địa phương và các tỉnh phía Bắc.