Máy tính ngày cho cuộc sống (máy tính cho cuộc sống) - lần đầu tiên được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong hai ngày từ 21 đến 22 tháng năm 2014 tại Thái Nguyên . Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Bắc Sơn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông các nhà lãnh đạo và đại diện của Thái Nguyên tỉnh và 30 tỉnh, thành phố ở miền Bắc; các hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt N am.

 Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đã nhấn mạnh đến xã hội các chương trình ý nghĩa và máy tính và nhân đạo cho cuộc sống đã được triển khai trong suốt 5 năm. " Máy tính ngày cho cuộc sống "đã diễn ra với nhiều hoạt động như: Giải thưởng ing máy tính và kết nối Internet miễn phí cho mọi người, lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TT & TT và Nguyễn Thái UBND tỉnh với nước ngoài enterpr ises , các hoạt động của triển lãm Displa ying các sản phẩm và giải pháp CNTT servi ng cuộc sống với các hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau

Trong khuôn khổ của lễ hội , Bộ Nguyễn Thái Công Thương đã trực tiếp ed do Ủy ban nhân dân thực hiện một gian hàng và trong quảng cáo điện tử các giải pháp của xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chè; tỉnh giao dịch thương mại điện tử sàn để introduc e sản phẩm, phát triển các thị trường, promot e trad ing và thu hút đầu tư trong để Thái Nguyên; các gian hàng trong lễ hội đã có nhiều du khách đến thăm và tìm hiểu những lợi thế của thương mại điện tử sàn giao dịch ; thu thập thông tin về trà sản phẩm của Thái Nguyên.

 Chương trình của "máy tính ngày s cho cuộc sống "từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2013 đã vận động ed để giải thưởng có tổng cộng 2.293 máy tính, 329 máy in, 1.776 bộ s vật liệu , kết nối Internet miễn phí cho 43 tỉnh , thành phố và các tổ chức xã hội; tổ chức 21 lớp tập huấn về sử dụng máy tính và truy cập Internet tại 8 tỉnh. Có ước tính khoảng 10.000 người hưởng lợi của chương trình này. "Máy tính ngày s cho cuộc sống "đã được tổ chức 2 lần một năm và cách khác tại địa phương du khách và .

Một số hình ảnh các hoạt động của "Máy tính cho cuộc sống ngày":

Cắt băng khai mạc "Máy tính ngày cho cuộc sống"

Các đại biểu tham quan khu vực đào tạo

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm trà của Sở Công Thương

Các gian hàng của các Sở Công Thương tham gia lễ hội

Cộng tác viên của TPC