Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Tính chung 3 tháng đầu năm 2021: GTSXCN trên địa bàn tỉnh (Giá so sánh 2010) ước đạt 149.914,4 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, bằng 17,8% KH năm. Trong đó: GTSXCN trung ương ước đạt 5.090,3 tỷ đồng, tăng 10,6%, bằng 20,7% KH năm; công nghiệp địa phương ước đạt 5.514,1 tỷ đồng, tăng 5,9%, bằng 15,3% KH năm; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 139.310 tỷ đồng, tăng 6,5%, bằng 17,8% KH năm.
Ngày 10-4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng (ảnh). Tham dự có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan.
go top